Cursul „Manager inovare” se adresează managerilor și tuturor angajaților din organizații, care doresc să aibă și să utilizeze instrumente pentru schimbare – prin îmbunătățire continuă sau inovare a produselor, serviciilor, proceselor, metodelor de lucru, deciziilor sau oricăror alte elemente din activitatea curentă. Prin înțelegerea contextului socio-economic în care organizația își desfășoară activitatea, prin cunoașterea unor strategii și metode de lucru care pot determina obținerea de rezultate mai bune, noi sau îmbunătățite, prin participarea la exercițiile și discutarea exemplelor propuse, participanții vor putea dezvolta abilități de înțelegere a proceselor, de conștientizare a conceptului de „valoare pentru client”, de reducere a pierderilor și de folosire a creativității pentru a obține rezultate mai bune prin îmbunătățirea continuă a activităților și inovarea produselor, proceselor și sistemelor din cadrul propriei organizații.

Obiectivele cursului:

La finalul cursului, fiecare participant va fi capabil să:

  • Identifice nevoi de schimbare
  • Aleagă strategia adecvată de schimbare pentru o nevoie identificată
  • Înțeleagă valoarea, din perspectiva clientului
  • Aplice elemente ale îmbunătățirii proceselor
  • Aplice elemente ale managementului de produs
  • Aplice elemente ale managementului inovării
  • Aplice elemente ale managementului riscului
  • Aplice elemente ale managementului de proiect.

Durată: 5 zile

Certificare: FiaTest