Curs „Management strategic”

Cursul „Management Strategic” se adresează managerilor și liderilor din organizații, care doresc o aprofundare a noțiunilor deja stăpânite de conducere a oamenilor și activităților, care doresc să contribuie mai mult la conducerea organizațiilor din care fac parte. Prin înțelegerea contextului socio-economic în care organizația își desfășoară activitatea, prin cunoașterea grupurilor de interese și a pârghiilor de influențare a acestora, aplicând elemente de management prin obiective, participând la activitățile practice ale acestui curs participanții vor putea dezvolta abilitățile de conducere a oamenilor, de gestionare a activităților.

Obiective

 La finalul cursului, participanții:

  • Vor înțelege diferența dintre manager și lider, vor putea identifica si aplica în activitatea proprie cele mai potrivite aspecte ale teoriilor de conducere
  • Vor cunoaște și aplica funcțiile managementului în activitatea proprie și a echipei pe care o conduc, planificând, organizând, controlând, gestionând resursele și lucrând efectiv și eficient cu oamenii din subordine
  • Vor cunoaște elemente de management strategic, vor putea dezvolta obiective, strategii și tactici pentru ei și pentru echipele lor
  • Vor putea identifica grupurile de interese interne și externe ale organizației și vor putea alinia nevoile acestora la procesul de planificare strategică ale companiei
  • Vor putea aplica cu succes elemente de management prin obiective pentru atingerea unei eficiențe superioare a echipelor conduse
  • Având înțelegerea nevoilor și contextului organizației, vor putea gestiona eficient procese de schimbare organizațională
  • Vor lua deciziile potrivite în organizațiile pe care le conduc prin înțelegerea factorilor care influențează deciziile și prin analiza riscurilor generate de implementarea strategiilor organizaționale.

Grup ţintă

  • Personalul de top-management, antreprenori
  • Personalul departamentelor de resurse umane
  • Personalul implicat în managementul strategic: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager departament, manager de proiect, manager de linie, şef echipă, team leader

Durata cursului: 5 zile

Certificare: FiaTest