În urma acestui curs, participanții își vor îmbunătăţi performanţele organizaţiei în vederea gestionării deşeurilor, dar și dezvoltarea abilităţilor specifice în domeniul gestionării deşeurilor cu scopul de a preveni şi reduce impactul asupra mediului înconjurător.

Structura Cursului:

  • Principiile strategiei nationale privind deseurile
  • Cadru legislativ privind protectia mediului
  • Obligatiile generatorilor de deșeuri
  • Depozitarea deșeurilor
  • Răspunderea de mediu și remedierea prejudiciilor

Grup țintă: Cursul se adreseaza persoanelor desemnate sa gestioneze deseurile; tuturor detinatorilor/producatorilor de deseuri, persoane juridice, comercianti si operatori economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri precum si oricaror alte organizatii sau persoane ce au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deseuri.

Pentru mai multe detalii legate de acest curs, scrieți-ne pe adresa: cursuri@fiatest.ro