Curs „Expert prevenire și combatere a corupției” – Autorizat CAFFPA* (40 ore)

Ce vă propunem?

Un curs (autorizat cu încadrarea conform codului COR – 261920) prin care vă ajutăm să înțelegeți care sunt actele de corupție, care este legislația care reglementează domeniul anticorupție, care sunt persoanele implicate în procesul de prevenire și combatere a corupției.

Cui se adresează cursul?

  • Instituțiilor publice și operatorilor economici interesați să-și pregătească personalul în domeniul prevenirii și combaterii actelor de corupție în propria organizație;
  • Persoanelor care îndeplinesc rolul de consilier de etică în cadrul organizației;
  • Persoanelor implicate în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în organizația proprie;
  • Tuturor celor care doresc să fie la curent cu prevederile naționale și internaționale cu privre la domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Certificare: Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

*CAFFPA = COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale și Ministerul Educației