Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC). Teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC, precum și noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor de încercare ce implică separări HPLC

Cursul își propune, în prima sa parte, să abordeze elementele teoretice necesare înțelegerii exacte a fenomenelor implicate în separarea pe coloane HPLC. În a doua parte se detaliază  părțile componente a unui HPLC, rolul lor, pașii necesari pentru alegerea corectă a condițiilor de lucru, precum și principalele tehnici de operare și întreținere ale sistemelor HPLC. În partea a treia a cursului vor fi prezentate noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor de încercare bazate pe separări lichid-cromatografice, precum și exemple care vin în sprijinul clarificării noțiunilor învățate.

Obiective

La finalul cursului, participanţii vor putea să:

  • Să acumuleze cunoștințele teoretice necesare abordării separărilor HPLC în scop analitic sau preparativ,
  • Să ia decizii analitice corecte în scopul rezolvării problemelor practice apărute înainte, în timpul și după o analiză instrumentală de acest tip
  • Să poată lua decizii corecte în alegerea instrumentației și a condițiilor de lucru potrivite aplicației date,
  • Să cunoască modul cum se poate genera, optimiza și valida o metodă de separare HPLC, în funcție de instrumentația pe care analistul o are la dispoziție, în acord cu reglementările noului standard SR EN ISO 17025:2018
  • Să pună în practică, eficient și creativ, cunoștințele acumulate.

Grup țintă: 

  • Analiști (chimiști, ingineri chimiști, farmaciști, fizicieni) cu atribuțiuni în domeniul cromatografiei din cadrul laboratoarelor analitice instrumentale.

Este de dorit ca aceste laboratoare să posede deja instrumentația necesară sau să aibă în plan achiziționarea unor astfel de echipamente. Laboratoarele potențial susceptibile de a utiliza această tehnică de separare, activează în domeniile: controlul sau/și dezvoltarea produselor farmaceutice, controlul alimentelor, controlul produselor animale / vegetale, expertize toxicologice, expertize criminalistice, toxicologie clinică, biologie celulară și moleculară, biochimie analitică, controlul poluării mediului, laboratoare dintr-o paletă foarte variată de domenii (alimentare, farmaceutice, cosmetice, studii clinice, etc.).

Durata cursului: 3 zile

Certificare: FiaTest