Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) – teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC

FiaTest – Organism Certificare Persoane
07/07/2016
Formare/instruire profesională bazată pe cunoaştere utilizând metode inovative de organizare a muncii in sectorul confecţii textile din regiunea Sud Muntenia
01/12/2016

Cursul îşi propune să abordeze elementele teoretice necesare întelegerii exacte a fenomenelor implicate în separarea pe coloană în cromatografia de lichide; Cursul este structurat în două părţi distincte:  o parte teoretică  şi o parte aplicativă în care sunt descrise părţile componente a unui HPLC, rolul lor, precum şi paşii necesari pentru alegerea corectă a condiţiilor de lucru. Sunt prezentate principalele tehnici de operare și întreținere ale sistemelor HPLC, precum și câteva exemple care vin în sprijinul clarificării noţiunilor teoretice învăţate.

 

La finalul cursului, este de așteptat ca participanţii să aibă următoarele abilităţi:

    • Să posede cunoştinţe teoretice care să le permită abordarea separărilor HPLC în scop analitic,
    • Să ia decizii analitice corecte în scopul rezolvării problemelor practice apărute înainte, în timpul şi după o analiză instrumentală de acest tip,
    • Să poată lua decizii corecte in alegerea coloanelor şi a celorlalte elemente ce intervin în procesul de separare,
    • Să cunoască modul cum se poate genera sau optimiza o metodă de separare HPLC, în funcţie de instrumentaţia pe care analistul o are la dispoziţie.

Grup țintă: 

  • Analişti (chimişti, ingineri chimişti, farmacişti, fizicieni) cu atribuţiuni în domeniul cromatografiei din cadrul laboratoarelor analitice instrumentale.
  • Este de dorit ca aceste laboratoare să posede deja instrumentaţia necesară sau să aibă în plan aciziţionarea unor astfel de echipamente. Laboratoarele potenţial susceptibile de a utiliza această tehnică de separare, activează în domeniile: controlul sau/și dezvoltarea produselor farmaceutice, controlul alimentelor, controlul produselor animale / vegetale, expertize toxicologice, expertize criminalistice, toxicologie clinică, biologie celulară și moleculară, biochimie analitică, controlul poluării mediului, laboratoare dintr-o paletă foarte variată de domenii (alimentare, farmaceutice, cosmetice, studii clinice, etc.).

Durata cursului: 2 zile

Certificare: FiaTest