Cresterea performantelor angajatilor din sectoarele Procesarea alimentelor si bauturilor si Turism si ecoturism

Program de finantare: Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul European Sturctural si de Investitii prin POCU 2014-2020
Perioada de derulare: 2018- 2019

Nr. proiect:  POCU/227/3.8/117547

Obiectivul general:

Creşterea cu  505  persoane  a  numărului de angajaţi din regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, din 2 sectoare economice cu potenţial competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă (Procesarea alimentelor şi băuturilor şi Turism şi ecoturism)

Activitati:

A.1. Managementul si publicitatea generala a proiectului

A.2. Identificarea, selectarea si mentinerea grupului tinta in proiect

A.3. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala/Workshop/Coaching

A.4. Elaborarea/Imbunatatirea planificarilor strategice