Competențe Manageriale

Folosind concepte moderne de management care şi-au dovedit utilitatea în cadrul companiilor de succes, programul îşi propune să ofere cursanților cunoștințe şi să dezvolte abilităţi ce vor permite acestora o bună performanţă în rolul lor de manageri, înțelegerea conceptelor de eficienţă, motivarea angajaților şi să rezolve situațiile speciale ce pot să apară în cadrul echipelor pe care le conduc. Prin exercițiile şi studiile de caz întâlnite, participanții vor putea să aplice aceste cunoștințe în practică şi să își construiască noi abordări ale aspectelor legate de activitatea lor managerială.

Grup ţintă: Cadre de conducere, directori, manageri care conduc o echipă de oameni şi care doresc dezvoltarea profesională proprie în vederea eficientizarea activităţilor manageriale şi a livrării de rezultate superioare.

Durata cursului: 2 zile

Certificare: FiaTest