Comparări interlaboratoare – scop, organizare și instrumente de analiză statistică a datelor

Familiarizarea participanţilor cu următoarele aspecte: tipuri de scheme de testare a aptitudinilor, criterii de alegere a schemei de testare a aptitudinilor, metode statistice de evaluare a performanţelor, înregistrări ale laboratoarelor.

Grup ţintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări; specialişti din cadrul laboratoarelor medicale, Managerii/şefii laboratoarelor, Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a personalului din laboratoare
Durata cursului: 2 zile
Certificare:  FiaTest