Curs „Calitatea apei potabile din punct de vedere microbiologic. Validarea/Verificarea metodei analitice”

Cursul își propune să abordeze elementele teoretice și practice necesare înțelegerii modului de lucru, procedurilor și standardelor aplicabile pentru determinarea bacteriilor prezente în apă.

În cadrul cursului sunt prezentate principalele tehnici de lucru precum și mediile de cultură utilizate pentru determinarea și recunoașterea principalelor microorganisme testate conform legislației în vigoare. Se va pune accent pe implementarea unui protocol de lucru urmat de validarea unei metode analitice care se finalizează cu emiterea raportului de validare.

Obiective:

 La finalul sesiunii, participanţii vor fi pregătiți:

  • Să recunoască din punct de vedere microbiologic principalele bacterii prezente în apă;
  • Să efectueze analizele microbiologice pentru ape utilizate în procesul de producție/apă potabilă.
  • Să stabilească și să aplice parametrii de performanță necesari pentru Validarea/Verificarea metodei de analiză (conform SR EN ISO 13843:2017).

Structură:

  • Clasificarea principalelor bacterii prezente în apa potabilă conform standardelor în vigoare privind detecția și numărarea:

à Bacteriilor coliforme și Escherichia coli (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017);

à Enterococi intestinali (SR EN ISO 7899-2:2002);

à Pseudomonas aeruginosa (SR EN ISO 16266:2008);

  • Determinarea prezenței sporilor de bacterii sulfito-reducătoare (SR EN ISO 26461- 2:2002) și a Clostridium perfringens (SR EN ISO 14189:2017);
  • Dezvoltarea micoorganismelor formatoare de colonii (SR EN ISO 6222:2004);
  • Ce reprezintă validarea/verificarea, cine validează și când se validează o metodă;
  • Validarea/verificarea intralaborator a metodei de analiză;
  • Stabilirea și verificarea parametrilor de performanță.

 Certificare: Certificat de absolvire FiaTest

 Durată: 2 zile