Calitate prin inovare in scolile europene – Q4I

Program de finantare: LLP 2007-2013 / International

Comenius Multilateral Projects

Perioada de derulare: 2012 – 2014

Buget: 14424 EUR

Nr. proiect: 527906-LLP-1-2012-1-ES-COMENIUS-CMP

www.q4i-schools.eu

 
Parteneriat:

Beneficiar: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE (SP)

P1 – MENON (BE)

P2 – EFQUEL (BE)

P3 – ESHA (NL)

P4 – Scienter (IT)

P5 – FiaTest (RO)

P6 – EURIDIT (BE)

 
Obiectivul general:

Proiectul Q4I furnizeaza o noua abordare pentru dezvoltarea scolilor. Modelul vizeaza toate procesele si sectoarele educationale care sunt afectate de schimbare.

 
Activitati:

WP 1 Trecerea in revista a modelelor de dezvoltare institutionala bazate pe inovare

WP 2 Dezvoltarea Metodologiei Q4I

WP 3 Pilotarea si validarea modelului Q4I

WP 4 Dezvoltarea unei retele de colaborare intre factorii interesati

WP 5 Diseminarea rezultatelor proiectului

WP 6 Management de proiect

WP 7 Monitorizare si asigurarea calitatii

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

  • Participare la dezvoltarea Metodologiei Q4I
  • Coordonarea procesului de pilotare a modelului in Romania
  • Participare la dezvoltarea retelei de colaborare
  • Diseminarea rezultatelor proiectului