Program de finantare: POS DRU DMI 1.4 / National

Perioada de derulare: 2014- 2015

Buget:  3463292 Ron

www.calitate-in-formare.ro

Nr. proiect: OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID137421

 
Parteneriat:
Beneficiar: Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania – APFFP
SC RSC CONSULTING SRL
SC FIATEST SRL
SC ARINI SRL
S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L

 
Obiectivul general:

Creșterea calității serviciilor oferite de furnizorii români de formare profesională, membri ai APFFP, prin implementarea unui sistem de asigurare a calității în formarea profesională și promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în sprijinul unei creșteri economice inteligente.

 
Activitati:

A1. Managementul proiectului
A2. Achiziții publice,
A3. Informare și publicitate,
A4. Autorizarea programelor de formare profesionala destinate persoanelor din grupul tinta: Consultant Sistem Calitate, Auditor al calitatii, Specialist in calitate si Manager Imbunatatiri procese)
A.5. Formarea şi perfecţionarea expertilor angajati/formatori ai membrilor Solicitantului în vederea asigurării calităţii în FPC;
A.6. Implementarea sistemului de asigurare a calitatii in formarea profesionala la nivelul furnizorilor de FPC membri ai Solicitantului,
A.7. Schimb de bune practici prin organizarea unei conferinţe nationale în domeniul asigurării calităţii în FPC si CNC si vizite de studiu la partenerul transnational,
A.8. – Crearea unei retele si a unei baze de date cu furnizorii FPC din fiecare regiune de dezvoltare dar si cu alte organizatii in vederea diseminarii conceptului de invatare pe tot parcursul vietii pentru promovarea participarii la invatare a indivizilor si organizatiilor, inclusiv promovarea CNC,
A.9. Dezvoltarea cadrului calificarilor profesionale prin elaborarea/ revizuirea si validarea a 11 standarde ocupationale si/sau calificari profesionale asociate

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

• Furnizarea a 4 programe de formare profesionala in domeniul asigurarii calitatii in firmare,
• Consultanta in vederea implementarii sistemului de management al calitatii pentru 10 organizatii din domeniul formarii, membre a APFFPR,
• Participare la schimbul de bune practici in cadul unei vizite de studiu la partenerul transnational,
• Contribuire la dezvoltarea si promovarea retelei Furnizorilor de formare profesioala in vederea diseminarii conceptului de invatare pe tot parcursul vietii,
• Dezvoltarea a 3 standarde ocupationale / calificari profesionale: Manager al sistemului de management al calitatii, Manager securitatea informatiei si Expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta.