Calendar cursuri laboratoare

CURSURI LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI/ETALONĂRI
Perioada
Denumire curs
Locatia

03-04 Octombrie 2022

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări

ONLINE

03-06 Octombrie 2022

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii conform standardelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

ONLINE

06-07 Octombrie 2022

Comparări interlaboratoare

ONLINE

07 Octombrie 2022

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

ONLINE

10-12 Octombrie 2022

Gaz-cromatografia. Teoria separării gaz-cromatografice și aplicarea sa în practică, noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor de încercare ce implică separări GC

ONLINE

12 Octombrie 2022

Noua cerință a SR EN ISO/CEI 17025:2018: Regulile de decizie și declarațiile de conformitate

ONLINE

13-14 Octombrie 2022

Managementul riscului conform SR EN ISO 31000:2018. Linii directoare

ONLINE

17-19 Octombrie 2022

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC). Validarea metodelor de încercare ce implică separări HPLC

ONLINE

09-11 Noiembrie 2022

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări

ONLINE

24-25 Noiembrie 2022

VALIDAREA METODELOR ȘI CONTROLUL CALITĂȚII REZULTATELOR – aspecte practice legate de asigurarea validității rezultatelor analizelor într-un laborator de analize fizico-chimice

ONLINE

CURSURI LABORATOARE DE MICROBIOLOGIE

27-28 Octombrie 2022

Microbiologia produselor alimentare. SR EN ISO 6579-1:2017/A1:2020 și SR EN ISO 16140-3:2021. Validarea procedurii analitice

ONLINE

17-18 Noiembrie 2022

Calitatea apei potabile din punct de vedere microbiologic. Validarea/Verificarea metodei analitice

ONLINE

CURSURI LABORATOARE CLINICE

05-07 Octombrie 2022

ASIGURAREA CALITĂŢII REZULTATELOR EXAMINĂRILOR. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare

ONLINE

24-27 Octombrie 2022

Manager calitate în cadrul unui laborator de analize medicale

ONLINE

15-18 Noiembrie 2022

Auditori ai sistemului de management al calităţii din cadrul laboratoarelor clinice

ONLINE