Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice

Modelul Common Assessment Framework (CAF) este un instrument Total Quality Management dezvoltat de sectorul public pentru sectorul public, inspirat din Modelul de Excelență al European Foundation for Quality Management (EFQM®).

Cursul își propune:

  • Evaluarea, sensibilizarea, mobilizarea și promovarea în ceea ce privește Managementul Calității Totale în administrația publică;
  • Motivarea prin implicarea personalului care realizează autoevaluarea în identificarea domeniilor deficitare unde este necesar să se intervină precum și în propunerea de soluții concrete pentru îmbunătățirea/eficientizarea activității în domeniile respective;
  • Aducerea la aceeași masă a persoanelor din diferite departamente pentru a se realiza imaginea de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă în instituție;
  • Obținerea unui diagnostic cu privire la modul real de funcționare și de identificare a problemelor și soluțiilor posibile ce duc la îmbunătățire.

Grup țintă: Șefi departamente din cadrul instituțiilor publice; Responsabili de risc, Auditori interni
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest