Auditul Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardului SR EN ISO 19011:2018

Obiective:

  • Pregătirea specialiștilor din cadrul laboratorului pentru a planifica/pregăti/desfăşura audituri interne conform cerințelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 și SR EN ISO 19011:2018.

Grup ţintă:

  • Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări chimice, fizice sau microbiologice;
  • Specialiști din cadrul laboratoarelor de etalonare; Specialişti din cadrul laboratoarelor medicale;
  • Managerii/şefii laboratoarelor acreditate/în proces de evaluare pentru acreditare/care intenţionează să se acrediteze;
  • Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a personalului din laboratoare.

Durata cursului: 2 zile

Cerințe de acces!

  • Pentru accesul la curs, participanții trebuie să fi parcurs deja Cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Certificare: FiaTest