Auditori interni ISO TS 16 949

Specificaţia tehnică ISO/TS 16949:2009 este destinată înregistrării (certificării) de terţă parte a sistemelor de management al calităţii implementate de unităţile din domeniul auto, cum ar fi furnizorii de materiale, componente de prim montaj şi de schimb, subansambluri, servicii de tratamente termice, sudură, vopsire, acoperire. Datorită cerinţelor concertate ale companiilor constructoare, menţinerea pe piaţă a furnizorilor de componente auto este condiţionată de respectarea clauzelor acestei norme.

Grup ţintă: Manageri și consultanți în domeniul Sisteme de Management; Reprezentanți ai organizațiilor care au SMC certificat conform  ISO /TS 16949; Reprezentanți ai organizațiilor care sunt în faza de dezvoltare a unui Sistem de Management al Calității; Auditori ai sistemelor de management al calității

Durata cursului: 3 zile

Certificare: Certificate de absolvire FiaTest