Auditori ai sistemului de management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupationale pe baza OHSAS 18001

Sistemul managementului al sănătății și securității ocupaționale vizează în principal eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajaţi sau a altor părţi interesate, promovarea condițiilor de securitate și sănătate la locul de muncă, respectarea cerințelor legislative și  asigurarea unui mediu de lucru confortabil.

Cursul prezintă participanţilor noţiunile esenţiale ale standardului OHSAS 18001:2008, modul în care o organizaţie poate răspunde cerinţelor standardului relaţionat cu modul de auditare a sistemului de management, audituri de conformitate, modul de folosire a metodologiilor şi instrumentelor pentru planificarea şi implementarea conformităţii cu legislaţia şi realizarea obiectivelor de îmbunătăţire în domeniul sănătății și securității ocupaționale.

Cursul pune mare mare accent pe exerciţii practice legate de procesul de audit al sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru o companie virtuală, pornind de la politica organizaţiei, riscuri de accidentare, derulare audit şi lucrul în echipă, participanţii fiind direct implicaţi în derularea procesului de audit al sanatatii si securitatii ocupationale.

Grup ţintă: Lucratori desemnati, Coordonatori ssm, Responsabili sisteme de management si auditori din cadrul organizatiilor
Durata cursului: 5 zile
Certificare: Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului