Asigurarea continuitatii activitatilor

“Nouă nu ni se va întâmpla.”, “Ne vom descurca, mereu ne-am descurcat.”, sunt răspunsuri frecvente la întrebări privind lipsa pregătirii pentru asigurarea continuităţii activităţii. Unii cred că nu au timpul necesar să se pregătească pentru ceva ce nu li se va întâmpla niciodată. Alţii cred că asigurarea va plăti totul. Istoria instituțiilor care au eşuat după un incident major demonstrează că aceste răspunsuri se bazează pe presupuneri false.

În timp ce evenimentele spectaculoase – explozii, incendii, inundaţii – captează atenţia publicului pe prima pagină a ziarelor, circa 90 % din incidentele care ameninţă supravieţuirea organizaţiilor sunt „catastrofe tăcute”, care trec neobservate în presă dar pot avea un impact devastator capacităţii de funcţionare a organizaţiilor.

Managementul continuităţii activităţii este procesul de management care identifică impacturile potenţiale asupra unei organizaţii şi furnizează cadrul necesar pentru construirea rezilienţei şi a capabilităţilor de a desfăşura un răspuns eficace pentru asigurarea supravieţuirii organizaţiei după pierderea unei părţi sau a totalităţii capabilităţilor sale operaţionale şi pentru salvgardarea intereselor persoanelor relevante, reputaţiei, brand-ului şi activităţilor creatoare de valoare.

Grup țintă: Șefi departamente din cadrul instituțiilor publice; Responsabili de risc, Auditori interni

Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest