VALIDAREA METODELOR ȘI CONTROLUL CALITĂȚII REZULTATELOR – aspecte practice legate de asigurarea validității rezultatelor analizelor într-un laborator de analize fizico-chimice

Cursul îşi propune să abordeze cerinţe importante ale standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Selectarea, verificarea și validarea metodelor (pct. 7.2) și Asigurarea validității  rezultatelor (pct. 7.7.), cu prezentarea în detaliu şi exemplificarea unor aplicaţii practice pentru metode de bază în analiza fizico-chimică (spectrofotometrice, volumetrice, gravimetrice, electrometrice).

Grup ţintă:

  • Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări fizico-chimice.
  • Şefii laboratoarelor/ responsabili de încercari din laboratoare acreditate/ care intenţionează să se acrediteze sau să se înregistreze la MS.

Durata cursului: 2 zile

Certificare: FiaTest