Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România – CALISIS

Program de finantare: POS DRU DMI 1.4 / National

Perioada de derulare: 2009- 2012

Buget: 18130000 Ron

www. cnfpa.ro/calisis/

Nr. proiect: POSDRU/4/1.4/S/4

 
Parteneriat:
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Calificari (fost CNFPA)
SC TILS Romania
Camporlecchio Educational (IT)
ISFOL (IT)
IF Italia Forma SRL (IT)
Gruppo Pragma SRL (IT)
SC Fiatest Centru Educational (RO)

 
Obiectivul general:

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem naţional de asigurare şi management al calităţii în formarea profesională continuă (FPC), pe baza unor studii ştiinţifice relevante şi folosind o abordare compatibilă cu Cadrul European de Referinţă în Asigurarea Calităţii (CERAC) în educaţie şi formare profesională

 
Activitati:

 1. A.1. Managementul proiectuluiA.2. Trecerea în revistă a sistemului actual de FPC din România, privind aspectele legislative, administrative, operaţionale si ecartul faţă de cerinţele EQARF VET

  A.3. Realizarea, actualizarea şi întreţinerea web site-uluil proiectului

  A.4. Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului cu participarea tuturor actorilor relevanţi, pentru a promova obiectivele si activitatile proiectului. Se va respecta Manualul de identitate vizuala agreat de catre Autoritatea de Management

  A.5. Analiza situaţiei actuale şi formarea resurselor umane implicate în dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în FPC din Romania

  A.6. Formularea de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de autorizare a furnizorilor de formare, precum si elaborarea de proceduri si instrumente in vederea asigurării calităţii in FPC

  A.7. Elaborarea unui program de dezvoltare a resurselor umane adresat specialiştilor/experţilor implicaţi in evaluarea calităţii si autorizarea programelor de FPC, personalului din comisiile de specialitate si grupurile de lucru ale CNFPA si personalului furnizorilor publici şi privaţi de FPC pentru aplicarea noilor proceduri si instrumente de asigurare a calităţii in FPC

  A.8. Implementarea unui program de formare profesionala la nivel naţional pentru dezvoltarea competentelor si abilitaţilor specialiştilor/experţilor implicaţi in evaluarea calităţii si autorizarea programelor de FPC, ale personalului din comisiile de specialitate si grupurile de lucru ale CNFPA si ale personalului furnizorilor publici şi privaţi de FPC pentru a aplica procedurile si instrumentele de asigurare a calităţii.

  A.9. Evaluarea finala a rezultatelor proiectului, pentru a stabili măsura in care a fost realizat scopul proiectului si au fost obţinute rezultatele propuse.

  A.10. Diseminarea rezultatelor finale obţinute in cadrul proiectului prin organizarea unei conferinţe naţionale de închidere si a 4 seminarii regionale de informare

 

Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

 • Participare la trecerea în revistă a sistemului actual de FPC din România, privind aspectele legislative, administrative, operaţionale si ecartul faţă de cerinţele EQARF VET
 • Participare la Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului cu participarea tuturor actorilor relevanţi, pentru a promova obiectivele si activitatile proiectului
 • Participare la Analiza sistemului actual de FPC ormarea resurselor umane implicate în dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în FPC din Romania
 • Participare la Formularea de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de autorizare a furnizorilor de formare, precum si elaborarea de proceduri si instrumente in vederea asigurării calităţii in FPC
 • Participare la Implementarea unui program de formare profesionala la nivel naţional pentru dezvoltarea competentelor si abilitaţilor specialiştilor/experţilor implicaţi in evaluarea calităţii si autorizarea programelor de FPC, ale personalului din comisiile de specialitate si grupurile de lucru ale CNFPA si ale personalului furnizorilor publici şi privaţi de FPC pentru a aplica procedurile si instrumentele de asigurare a calităţii.