Articol: Manager Îmbunătățire procese

Managementul proceselor este un mod de gândire. Este o încercare de a înţelege ce se întâmplă în organizaţie pentru a putea lua decizii care să ducă la îmbunătăţirea performanţelor afacerii.

Pentru o implementare reuşită a managementului proceselor, este important ca strategia afacerii să fie corelată cu o strategie de îmbunătăţire. Astfel, abordarea bazată pe proces poate duce la îmbunătăţirea performanţei organizaţiei dacă procesele sunt administrate ca un sistem, prin crearea şi înţelegerea unei reţele de procese şi ale interacţiunilor dintre acestea.

Cursul Manager Îmbunătățire Procese, pe care compania FiaTest îl organizează, își propune să transmită participanţilor cunoștințele și deprinderile  necesare pentru a dezvolta și gestiona un sistem de management al proceselor, de a identifica şi elimina nonvaloarea încorporată în procese şi de a îmbunătăți eficacitatea și eficienţa activităţilor organizaţiei.

Practic, cursul te ajută să îmbunătățești activitățile de zi cu zi, de toate tipurile: procese de management, procese suport, procese cheie (acele procese care aduc bani și clienți), declara Maria Cucu, Trainer FiaTest.

Cursul Manager  Îmbunătățire Procese reprezintă un pas înainte față de ocupația de manager al sistemului de management al calității, pentru că nu se limitează doar la gestionarea unui sistem care este construit în conformitate cu un referențial (în cazul de față ISO 9001).
Un manager îmbunătățire procese vede organizația ca un set de procese inter-corelate și nu ca o ierarhie. Pentru aceste procese, Managerul împreună cu echipa dezvoltă abordări  de îmbunătățire, specifice programelor de tip LEAN Management, cu accent pe identificarea și  eliminarea pierderilor, prin intermediul unor studii de caz și prin simulări ale unui sistem de producție.

Cursul este autorizat ANC

Programa de formare profesională se bazează pe un standard ocupațional, competența este recunoscută la nivel internațional. Cursul durează cinci zile (40 de ore) și este facilitat de către trei traineri cu specializări complementare, fiecare expert în domeniul pe care îl prezintă.

Cursul Manager Îmbunătățire Prcese este facilitat de către trei traineri

Maria Cucu vă introduce în domeniu, prin prezentarea aspectelor pe care le implică un sistem de management al proceselor, cu elementele necesare gestionării afacerii ca un sistem de procese, conținutul unui sistem de maturitate al proceselor și cu exemplificarea modului în care aceste noțiuni se aplică într-o organizație, în vederea identificării unor oportunități de îmbunătățire.

În prezentarea sa despre eliminarea pierderilor, Aighiun Cabul pune accent pe partea practică, folosind instrumente de îmbunătățire continuă din cadrul sistemului de producție de tip LEAN, asistă participanții în simularea unor procese de producție care urmează a fi îmbunătățite, prezintă metode de gestionare a proceselor, într-un mod vizual prin instrumentul denumit VALUE STREAM MAP. Această simulare a unui proces de producție vă ajută să identificați pierderi din cadrul proceselor și  să le analizați pentru a găsi cauzele problemelor și soluții de îmbunătățire.

Un Manager de Îmbunătățire nu este doar un manager de procese, ci și un coordonator de echipe, cu ajutorul cărora va implementa procesele aferente. Un Manager de Îmbunătățire trebuie să fie mereu preocupat să își adapteze stilul de conducere în funcție de nivelul de pregătire și de maturitatea profesională a persoanelor coordonate. Dan Bădărău acoperă în prezentarea sa partea de management al oamenilor, lucrul în echipă și comunicare. Totodată, Dan prezintă  situații în care managerul de îmbunătățire procese va trebui să construiască echipe interdepartamentale și să le coordoneze pentru implementarea proceselor de îmbunătățire.  În acest context, subiectele acoperite – leadership situațional, construirea echipelor eficiente cu sublinierea rolului managerului în fiecare etapă și prezentarea principiilor de comunicare eficientă se integrează perfect, în cadrul cursului Manager Îmbunătățire Procese.

Examen organizat conform Metodologiei specifice a ANC

Cursul Manager Îmbunătățire Procese se finalizează printr-un examen, organizat conform Metodologiei specifice a ANC. Examenul constă într-un test scris și o lucrare practică. Astfel, participanții trebuie să redacteze un proiect de îmbunătățire aplicat în cadrul organizației lor, folosind instrumentele învățate la curs. În timp ce ei își pregătesc proiectul, trainerii îi susțin cu îndrumări, recomandări și suport.

Beneficii aplicabile

La acest curs pot participa organizații din toate domeniile, îmbunătățirile proceselor prin abordarea de tip LEAN prezentând o serie de beneficii aplicabile, atât în producție, cât și în zona de servicii.
Aceste beneficii pot fi clasificate în trei categorii: îmbunătăţiri operaţionale, administrative şi strategice. Câteva din beneficiile obținute de organizații care au aplicat principiile LEAN sunt prezentate mai jos:

•    reducerea timpului total de producţie cu până la 90%;
•    creşterea productivităţii cu până la 50%;
•    reducerea stocurilor intermediare cu până la 80%;
•    îmbunătăţirea calităţii cu până la 80%;
•    reducerea gradului de utilizare a spaţiului cu până la 75%.
•    reducerea erorilor în procesarea comenzilor;
•    organizarea serviciului de relaţii cu clienţii, astfel încât convorbirile nu mai sunt puse în aşteptare;
•    reducerea birocraţiei;
•    documentarea şi optimizarea etapelor unui proces permite externalizarea unor funcţii non-critice, permiţând organizaţiei să se concentreze pe necesităţile clienţilor;
•    reducerea fluctuaţiei de personal şi a costurilor necesare pentru recrutarea de noi angajaţi.

Cursul a fost foarte ok, trainerii au o experiență vastă, sunt interactivi, practici, bine structurați atunci cand predau cursul. Teoria s-a sudat foarte bine cu jocuri și studiii de caz. (Monica Daliu, Luxsoft Professional România).

Am căutat un curs de manager îmbunătățire, l-am găsit și a întrunit așteptarile mele. Am apreciat foarte mult exemplele, bunele practici și experiența practică a trainerilor. (Petronela Chivu, Luxoft Professional România).

Teoria se îmbină cu experiența lor practică și se asigură că îți oferă informații care ți se potrivesc.Am învățat noi concepte, despre care auzisem, dar pe care nu le cunoșteam în detaliu. Acum sunt încântat că le pot folosi și le pot pune în contextul în care lucrez. (Gheorghe POPESCU, GREENWEE INTERNAŢIONAL S.A.)