Anunț demarare concurs planuri de afaceri START-UP AS – Antreprenor de Succes in Regiunea Sud-Est POCU/82/3/7/105394

 

 

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului ”START-UP AS – Antreprenor de Succes în Regiunea Sud-Est” în urma căruia vor fi finanțate 42 întreprinderi cu până a  147.130,50 lei / plan de afacere, se va deschide începând cu data 10.07.2018 ora 09:00.

 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri (Anexa 4);
  • Declarație de angajament înființare Întreprindere (Anexa 5);
  • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 6);
  • Declarație de eligibilitate pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri (Anexa 7);
  • Planul de afaceri, însoțit de Bugetul investiției și Calendarul de implementare (Anexa 8);
  • Certificat/ adeverință absolvire curs de formare antreprenorială.

Dosarul de concurs se va transmite în format electronic pe platforma proiectului www.startupsudest.ro.

Pentru detalii privind modelele menţionate anterior, vă rugăm consultaţi Metodologia de selecție a planurilor de afacere.

Termenul de depunere a dosarului de concurs este de 15 zile lucrătoare de la absolvirea examenului din cadrul programului de formare Competențe antreprenoriale.

Persoanele aplicante care NU au urmat programul de formare Competențe antreprenoriale în cadrul acestui proiect, înainte de a depune dosarul pentru concurs se vor înscrie în grupul ţintă.

Pentru înscrierea în grupul ţintă vă rugăm luaţi legătura cu reprezentantul proiectului din judeţul în care domiciliaţi. Detalii la: www.startupsudest.ro

Aceste persoane vor atașa la dosar Certificatul absolvire curs competențe antreprenoriale obținut anterior şi vor depune dosarele de concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la înscrierea în grupul ţintă.

Dosarele transmise după data limita de depunere vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în procesul de evaluare şi selecţie.