Achiziţii de echipamente şi servicii broadband pentru creşterea competitivităţii firmei

Program de finantare: POSCCE Axa 3 / National

Perioada de derulare: 2011- 2012

Buget: 124897,52 Ron

Nr. proiect: 346/311/ 17.08.2011

 
Beneficiar:
SC Electric Company SA  Vaslui

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

Servicii de consultanţă pentru elaborarea dosarului de finantare şi implementarea proiectului

 
Activitati:

Achiziţii de echipamente IT şi servicii broadband.