Abordarea calității în școli trebuie să sprijine inovarea

q4ICele patru motoare ale schimbării

Abordarea Q4I ia în considerare cele patru motoare ale schimbării, utilizate în diferite proporţii, în funcţie de situaţie. Aceste motoare fac parte integrantă dintr-o hartă a competenţelor specifice secolului 21.

Competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii ar trebui să devină un pilon al realizărilor educaţiei şcolare şi, în particular, a învăța să înveţi ar trebui să fie direcția asupra cărei să ne concentrăm eforturile. Acest prim motor este util în stabilirea rezultatelor de bază ale învățării care le vor oferi copiilor instrumentele pentru a deveni cursanți și cetățeni activi. Competențele pentru învățarea pe tot parcursul vieții sunt ulterior necesare pentru dezvoltarea altor abilități care, la rândul lor, consolidează competențele de bază.
Competențele TIC și digitale. Utilizarea competențelor TIC pentru a sprijini procesele de învățare și de integrare a dobândirii pe căi informale a competențelor digitale ar trebui să devină o parte componentă a programelor educaționale, având în vedere valoarea specifică a competențelor TIC pentru sprijinirea dobândirii de competențe cheie și procese de învățare/ muncă.
Creativitatea, competențele antreprenoriale și inovarea. Creativitatea și inovarea ar trebui să fie priviți ca factori care interacționează cu toate domeniile, necesari pentru împlinirea noastră personală, fundamentali pentru a face inovarea posibilă în orice domeniu și esențiali pentru o dimensiune socială care permite interacțiuni inter-culturale pozitive.
Abilitățile interculturale de învățare. Școlile joacă un rol important în dezvoltarea unei societăți interculturale, sprijinind copiii să dobândească abilități interculturale esențiale pentru aprecierea bogăției diversității culturale și, de asemenea, crescându-le gradul de conștientizare a propriei culturi. Cei care sunt familiari doar cu propria lor cultură, nu vor putea aprecia diversitatea culturală.

Pentru mai multe informatii despre acest proiect vizitati pagina de web a proiectului: www.q4i-schools.eu sau Departamentul Proiecte din cadrul FiaTest la urmatoarele coordonate: Camelia Ducaru, camelia.ducaru@fiatest.ro, tel. 021.312.13.47.