Environment/Occupational Health and Safety

Thursday May 5th, 2016

Tranzitia la ISO 9001:2015 si ISO 14001: 2015

Revizia din 2015 a standardelor ISO 9001 și ISO 14001 aduce multe schimbări, incluzând o structură nouă, comună sistemelor de management, noi concepte și modificări […]
Thursday May 5th, 2016

Tranzitia la ISO 14001: 2015

Revizia din 2015 a standardului ISO 14001 aduce multe schimbări, incluzând o structură nouă, comună sistemelor de management, noi concepte și modificări majore ale unora […]
Thursday May 5th, 2016

Quality/Environment Auditor

Cursul propus are o accentuată orientare practică, incluzând exemple, studii de caz şi exerciţii practice de implementare şi auditare a cerinţelor legale şi a elementelor […]
Thursday May 5th, 2016

Responsabil Sănătate și Securitate în muncă

Cursul Responsabil în Sănătate și în Muncă își propune să prezinte într-o manieră interactivă noțiunile esențiale ale activităților de prevenire și protecție legate de securitatea […]
Thursday May 5th, 2016

Specialist Gestiunea Deșeurilor

În conformitate cu legea 211/2011 art 22-alin 4, persoanele desemnate ca Responsabili de deșeuri/Responsabili de mediu cu responsabilități și în domeniul deșeurilor ”trebuie să fie […]
Thursday May 5th, 2016

Auditori ai sistemului de management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupationale pe baza OHSAS 18001

Sistemul managementului al sănătății și securității ocupaționale vizează în principal eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajaţi sau a altor părţi interesate, promovarea condițiilor de securitate […]
Thursday May 5th, 2016

Quality/Environment/ OHSAS Auditor

Auditors of the Occupational Health and Safety management system based on OHSAS 18001 Standard The Occupational Health and Safety management system is meant to eliminate […]
Thursday May 5th, 2016

Environment Manager

This interractive vocational training program introduces the participants to the essential notions of the activities which determine the policies of the environment management system, the […]
Thursday May 5th, 2016

Environment Auditor

The environment management system refers to the fundamental principles of sustainable development, as it is based on  the resource and responsibility assignment together with the […]