Medical Laboratories/Health service

Thursday May 5th, 2016

Actualizarea cerinţelor standardului ISO 15189: 2012

Thursday May 5th, 2016

Quality management for health service providers

The presentation of the ISO 9000 standard series regarding the quality management system design, development, implementation and maintenance; the requirements of the ISO 9001:2008 standard; […]
Thursday May 5th, 2016

Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din organizatiile prestatoare de servicii medicale

Acest program de formare profesională pune la dispoziţia participanţilor cunoştintele şi deprinderile necesare pentru planificarea/pregătirea/ desfăşurarea auditurilor interne conform cerintelor SR EN ISO15189:2013 şi SR […]
Thursday May 5th, 2016

Trainings on request

Clinical laboratory preparation for accreditation The requirements of the  SR EN ISO 15189:2007 standard Quality Control in Medical Laboratories 5S for health service providers Lean […]