Accredited Testing laboratories

Tuesday March 20th, 2018

Implementarea cerintelor standardului ISO 17025:2005

SR ISO/CEI 17025:2005 specifică cerințele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi/sau etalonări, și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări […]
Tuesday March 20th, 2018

Implementarea cerintelor standardului ISO 17025:2005

SR ISO/CEI 17025:2005 specifică cerințele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi/sau etalonări, și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări […]
Wednesday October 25th, 2017

Auditor training for the Quality Management System in an accredited/to be accredited laboratory

An introduction to the concepts and techniques of QMS audit in a testing/analysis laboratory, accompanied by practical exercises of audit and study cases. Specialist training […]
Friday February 17th, 2017

Auditor training for the Quality Management System in an accredited/to be accredited laboratory

An introduction to the concepts and techniques of QMS audit in a testing/analysis laboratory, accompanied by practical exercises of audit and study cases. Specialist training […]
Tuesday November 8th, 2016

Methods of chromatographic analysis – best practices and quality control – Practical training

The participants are familiarized with the techniques and tools of chromatographic analysis by exercises and study cases. Best practices are acquired in working with the […]
Thursday May 5th, 2016

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Cursul îşi propune să abordeze cerinţele importante ale standardului ISO 17025, cu prezentarea în detaliu a cerinţelor de asigurarea şi controlul calităţii rezultatelor, validarea metodelor […]
Thursday May 5th, 2016

Methods of chromatographic analysis – best practices and quality control – Practical training

The participants are familiarized with the techniques and tools of chromatographic analysis by exercises and study cases. Best practices are acquired in working with the […]
Thursday May 5th, 2016

Inter-laboratory comparisons – objective, organisation and tools of statistical data analysis

This course introduces the participants to the following issues: types of schemes of aptitude testing, criteria of selection for schemes of aptitude testing, statistical methods […]
Thursday May 5th, 2016

Îmbunătățirea abilităţilor practice ale specialiştilor din cadrul unui laborator acreditat

Bazat pe exemple si exercitii practice, cursul va ghida participantii in vederea realizarii operatiilor din cadrul laboratorului si folosirii cat mai corecte a nucleului de […]
Thursday May 5th, 2016

Validation of testing/analysis methods – practical aspects and informatic tools

This course provides the understanding of the SR EN ISO 17025 standard requirements, as well as of the associated documents regarding the validation of the […]
Thursday May 5th, 2016

Workshop: Bune practici în acreditarea laboratoarelor de încercări/analiză

În cadrul acestui workshop vor fi prezentate studii de caz privind acreditarea unor laboratoare şi organisme de către organismul naţional de acreditare şi organisme internaţionale. […]
Thursday May 5th, 2016

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 19011:2011

SR ISO/CEI 17025:2005 specifică cerințele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi/sau etalonări, si este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări […]
Thursday May 5th, 2016

Implementarea cerintelor standardului ISO 17025:2005

SR ISO/CEI 17025:2005 specifică cerințele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi/sau etalonări, și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări […]
Thursday May 5th, 2016

Assessment of measurement uncertainity in testing laboratories. Informatic tools

One of the major requirements of the ISO 17025 standard is the uncertainity assessment and reporting, as well as the assurance of compliance with the […]
Thursday May 5th, 2016

The design of the Quality Management System in conformity with the ISO 17025:2005 standard in an accredited/to be accredited laboratory. Documentation. Quality System. –

This course introduces the participants to the requirements of the ISO/IEC 17025:2005 standard; the documents of the quality system for the accredited/to be accredited laboratories […]
Thursday May 5th, 2016

Auditor training for the Quality Management System in an accredited/to be accredited laboratory

An introduction to the concepts and techniques of QMS audit in a testing/analysis laboratory, accompanied by practical exercises of audit and study cases. Specialist training […]
Thursday May 5th, 2016

Trainings on request

Spectral analysis methods – best practices and quality control – best practices and quality control – Practical training Workshop: Best practices in the accreditation of […]