Calendar Cursuri

05.10.2017 -06.10.2017

Microbiologia produselor alimentare şi furajere. ISO 6579/2017. Validarea procedurii analitice

Bucuresti

26.10.2017 -27.10.2017

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Bucuresti

30.10.2017 – 31.10.2017

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) – teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC

Bucuresti

07.11.2017 – 10.11.2017

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 19011:2011

Bucuresti

15.11.2017 – 17.11.2017

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Bucuresti

23.11.2017 – 24.11.2017

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Bucuresti

23.11.2017 – 24.11.2017

Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Bucuresti

27.11.2017 – 29.11.2017

Asigurarea calității rezultatelor examinărilor. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare a valorilor mărimii măsurate

Bucuresti

27.11.2017 – 29.11.2017

Auditor in domeniul calității

Bucuresti

05.12.2017 – 08.12.2017

Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din cadrul laboratoarelor clinice

Cluj

05.12.2017 – 08.12.2017

Responsabil Asigurarea Calității în laboratorul acreditat/ în curs de acreditare

Bucuresti

07.12.2017 -08.12.2017

Comparări interlaboratoare – scop, organizare și instrumente de analiză statistică a datelor

Bucuresti