Calendar Cursuri

03.07.2017 -04.07.2017

Comparări interlaboratoare – scop, organizare și instrumente de analiză statistică a datelor

Galati

04.07.2017 – 07.07.2017

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 19011:2011

Bucuresti

06.07.2017 -07.07.2017

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Cluj

06.07.2017 – 07.07.2017

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Brasov