Calendar Cursuri

12.10.2018

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Bucuresti

16.10.2018-17.10.2018

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

Brasov

18.10.2018 – 19.10.2018

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) – teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC

Bucuresti

25.10.2018-26.10.2018

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

Bucuresti

29.10.2018 – 30.10.2018

Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Bucuresti

01.11.2018 – 02.11.2018

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Bucuresti

13.11.2018 – 16.11.2018

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

Bucuresti

14.11.2018 – 16.11.2018

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Bucuresti

19.11.2018-20.11.2018

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

Timisoara

22.11.2018

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Bucuresti

23.11.2018

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Bucuresti

26.11.2018 – 27.11.2018

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Bucuresti