Calendar Cursuri

09.05.2018 – 11.05.2018

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Bucuresti

10.05.2018 – 11.05.2018

Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Bucuresti

15.05.2018

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Bucuresti

16.05.2018-17.05.2018

Implementarea cerintelor standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Bucuresti

18.05.2018

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Bucuresti

17.05.2018 – 18.05.2018

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Bucuresti

07.06.2018 – 08.06.2018

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) – teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC

Bucuresti

13.06.2018 – 15.06.2018

Asigurarea calității rezultatelor examinărilor. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare a valorilor mărimii măsurate

Bucuresti

14.06.2018 – 15.06.2018

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Bucuresti

18.06.2018-19.06.2018

Implementarea cerintelor standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Bucuresti

26.06.2018

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Bucuresti

27.06.2018

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Bucuresti