Calendar Cursuri

01.03.2017 – 03.03.2017

Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din organizatiile prestatoare de servicii medicale

Bucuresti

07.03.2017 – 08.03.2017

Comparări interlaboratoare – scop, organizare și instrumente de analiză statistică a datelor

Bucuresti

09.03.2017 -10.03.2017

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Cluj

23.03.2017 -24.03.2017

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Bucuresti

28.03.2017 – 31.03.2017

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 19011:2011

Brasov

29.03.2017 – 31.03.2017

Microbiologia produselor alimentare şi furajere. SR EN ISO6579/2003/AC:2009. Validarea procedurii analitice

Bucuresti

03.04.2017 – 04.04.2017

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) – teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC

Bucuresti

04.04.2017 – 07.04.2017

Responsabil Asigurarea Calității în laboratorul acreditat/ în curs de acreditare

Bucuresti

06.04.2017 – 07.04.2017

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Brasov

10.04.2017 – 12.04.2017

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Bucuresti

25.04.2017 – 28.04.2017

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 19011:2011

Bucuresti

08.05.2017 – 09.05.2017

Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Sibiu