Calendar Cursuri

04.09.2017 -05.09.2017

Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice

Constanta

19.09.2017 – 22.09.2017

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 19011:2011

Bucuresti

20.09.2017 – 22.09.2017

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Cluj

26.09.2017 – 29.09.2017

Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din cadrul laboratoarelor clinice

Bucuresti

04.10.2017 -05.10.2017

Comparări interlaboratoare – scop, organizare și instrumente de analiză statistică a datelor

Bucuresti

05.10.2017 -06.10.2017

Microbiologia produselor alimentare şi furajere. ISO 6579/2017. Validarea procedurii analitice

Bucuresti

09.10.2017 – 10.10.2017

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Bucuresti

10.10.2017 – 13.10.2017

Responsabil Asigurarea Calității în laboratorul acreditat/ în curs de acreditare

Bucuresti

13, 14, 20.10.2017

Tehnici de prezentări eficiente

Bucuresti

30.10.2017 – 31.10.2017

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) – teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC

Bucuresti